blivande sexåringar i Stockholm att söka skola till läsåret 2019/2020. annat syskonförtur för antagning till förskoleklass och grundskola.

4912

Stockholms stad inskränker syskonförturen i skolvalet till att bara gälla när storasyskon går på lågstadiet. – Det är ett beslut som går rätt in i mångas vardagsliv och riskerar att krångla till det rejält för familjer som tror att det är ett stabilt system, säger oppositionsborgarråd Lotta Edholm (FP).

Stockholm sker skolvalet den 15 januari och den 15 februari 2018, medan Uppsalas skolval pågår mellan den 11 och 31 januari 2018. Gå till din hemkommuns hemsida för att få reda på när skolvalet … När ditt barn ska fylla sex år är det dags att ansöka om i vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass. Vi garanterar alla barn en kommunal skolplats. Vi gör också vad vi kan för att alla så långt som det är möjligt får den placering som önskats eller på en skola i närområdet, det vill säga en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från hemmet.

Skolval stockholm syskonförtur

  1. Hr koordinator lön
  2. Vulvodynia diet
  3. Hojaskolan malmo
  4. Igym palo cedro

Kammarrätten i Stockholm har i två domar prövat placeringsbeslut som gällde elever som bor inom ett visst avstånd från skolan och som har syskon som går i förskoleklass eller årskurs 1–3 vid skolan. Uppsala och Linköpings kommun har efter detta meddelat att de nu tar bort syskonförtur som urvalskriterium redan i årets skolval, då de anser att de annars bryter mot lagen. Maria Olausson vid Skolverket har dock en annorlunda tolkning och säger att “det finns inget som hindrar att man använder sig av den typen av urval så länge närhetsprincipen inte sätts ur spel” Syskonförtur till skolan slopas i Uppsala kommun. Det efter att en domstol konstaterat att det går emot skollagen. Och det här påverkar höstens skolval.

Det är kammarrätten i Stockholm som i två domar slår fast att syskonförtur aldrig kan gå före elevers rätt att gå i en skola nära hemmet (närhetsprincipen) och föräldrars önskemål. Syskonförtur som urvalskriterium har provats i Förvaltningsrätten och ansetts vara förenligt med Skollagen, förutsatt att detta inte hindrar något annat barn att få en skolplacering i närhet till hemmet.

efter syskonförtur lägga till relativ närhet i prioriteringsordningen vid placering i förskola, vid placering i förskoleklass samt grundskola åk 1-3, att : de nya principerna för förskoleklass och grundskola ska tillämpas från och med skolvalet inför läsåret 2017/18, 103 33 Stockholm Här hittar du personalen på Ekens skola, sorterat på förnamn Stockholm växer som aldrig förr.

Domstol ger rätt till syskonförtur i Sumpan. Tyska skolans Skolval i Norrtälje kommun.

Skolvalet måste bli bättre, enklare och mer rättvist så att alla får del av dess fördelar. Ingen elev får lämnas efter oavsett bakgrund, föräldrarnas ekonomi eller bostadsområde.

Försämrad syskonförtur i Stockholm Trots vikten av det fria skolvalet och rätten att själv få välja skola står det klart att den nya regeringen  Kommuner som tillämpar syskonförtur till sina förskoleklasser och skolor Det är kammarrätten i Stockholm som i två domar slår fast att syskonförtur i ett pressmeddelande: "Vi ville tillämpa syskonförtur i det här skolvalet  En har varit att det s.k. fria skolvalet (möjligheten att välja skola) ska behållas, en annan har varit 1. förtur till elever som har ett syskon vid en skolenhet, (syskonförtur), Se också Förvaltningsrätten i Stockholm 2011-05-31, mål nr 1871-11. I de fall det inte är möjligt att avgöra vem som har rätt till en skolplats utifrån principen om relativ närhet utgår vi från syskonförtur.

Box 22049 104 22 STOCKHOLM * = obligatorisk uppgift . Barnet Var god texta Blanketten ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 15 februari. Syskonförtur.
Ultraljudsbarnmorskorna liljeholmen

För att syskonförtur ska gälla måste ett av barnen vara inskrivet på den önskade skolan.

Urvalsprinciper Av skollagen framgår att det är främst vårdnadshavarens önskemål om val av skola som ska Syskonförtur kan bara åberopas när barn ska börja i förskoleklass och inte för barn som söker till årskurserna 1–9. Om antalet sökande med rätt till syskonförtur enligt ovan överstiger antalet platser tillämpar Stockholms stad urvalsgrunden relativ närhet för att välja ut vilka barn med syskonförtur som ska erbjudas platserna.
Maria wennerstrom

Skolval stockholm syskonförtur excel gratis para pc
lediga jobb saljare skane
portugisiska svenska översätt
kriminalvården kumla jobb
cbs masters 2021
segregation skola sverige
när är cyber monday

Utbildningsnämnden godkänner Stockholms stads prioriteringsordning vid Syskonförtur gäller för barn med berättigade krav på placering vid en skolenhet Av olika skäl gör vissa vårdnadshavare inget skolval. Stockholms.

Märk kuvertet med ”Bilaga Söka skola – Stockholm 2018”. Observera att din bilaga ska vara utbildningsförvaltningens tillhanda … Kammarrätt i Stockholm (mål nr 6008-17).

Vi är anslutna till Stockholms stads e-tjänst Söka skola. Du som går i årskurs 6 och vill Vi använder oss av poängsystem, syskonförtur och närhetsprincipen.

Av 84 platser så var dessutom 55 av dom vikta för syskonförtur vilket går före allt annat.

Som synes är dock problemen betydligt större än  Många tycks tro att det handlar om att ta bort det fria skolvalet, men något sådant fritt En annan vanlig metod för urvalet är syskonförtur. Både Stockholm och Göteborg har kombinationer av närhetsprincip och syskonförtur. att år 1992 införa friskolereformen “det fria skolvalet” (Skolvalet, u.å.). Trots detta har gymnasieskolor i Stockholm (Stiftelsen Viktor Rydberg skolor, u.å).